Akademický program

Spoločnosť Simcon si uvedomuje dôležitosť moderného vzdelávania študentov v oblasti dopravy a logistiky. Rozhodli sme sa preto v spolupráci so Žilinskou univerzitou podporiť tento vzdelávací proces prostredníctvom nášho nového akademického programu, ktorý poskytne záujemcom bezplatné nástroje, pomôcky, prezentácie a podobne.


Členstvo v našom akademickom programe je otvorené pre všetky univerzity, technické vysoké školy, stredné školy i ostatné vzdelávacie inštitúcie.


Po bezplatnej registrácii do programu, získajú členovia prístup k členskej oblasti našej stránky, kde si budú môcť prevziať ponúkané softvérové nástroje a iné užitočné pomôcky. Všetci členovia budú pravidelne informovaní o novinkách programu a radi privítame ich nápady, pripomienky a kritiku, ktoré nám pomôžu vytvoriť lepší akademický program.

Aktuálne je prostredníctvom akademického programu prístupná demonštračná verzia nášho simulačného nástroja Villon. V blízkej budúcnosti pripravujeme sprístupnenie špecializovanej didaktickej verzie tohto nástroja. Do akademického programu plánujeme zaradiť i prezentácie a príručky k poskytnutému softvéru.

Dúfame, že náš nový akademický program prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu a bude cennou pomôckou pre pedagógov i študentov.