Novinky
Simcon na InnoTrans 2016
Piatok, 06 Máj 2016 00:00

Pozývame vás na medzinárodnú výstavu dopravných technológií „InnoTrans 2016“, ktorá sa uskutoční od 20. do 23. septembra v Berlíne. Radi vás uvítame v našom stánku č. 121, hala 6.1. V rámci našej expozície predstavíme aktuálny vývoj našich simulačných nástrojov a konzultačných služieb v oblasti dopravy.

 
Simcon na InnoTrans 2014
Utorok, 03 Jún 2014 00:00

Pozývame vás na medzinárodnú výstavu dopravných technológií „InnoTrans 2014“, ktorá sa uskutoční od 23. do 26. septembra v Berlíne. Radi vás uvítame v našom stánku č. 505, hala 4.1. V rámci našej expozície predstavíme aktuálny vývoj našich simulačných nástrojov a konzultačných služieb v oblasti dopravy.

 
Ukončenie simulačnej štúdie údržbovej stanice Tübingen
Piatok, 30 August 2013 00:00

V lete 2013 bola úspešne uzavretá simulačná štúdia údržbovej stanice Tübingen v Nemecku pre DB Regio. Cieľom simulačnej štúdie bolo posúdenie novej konfigurácie koľajiska údržbovej stanice a vplyv zvýšeného rozsahu dopravy na prevádzku v celom železničnom uzle Tübingen (vrátane osobnej stanice). Okrem zobrazenia jázd vlakov a posunu v železničnom uzle bolo modelované i vonkajšie a vnútorné čistenie, tankovanie, údržba v depe a odstavenie vlakových súprav spolu s nasadením personálu. Hlavným kritériom vyhodnotenia priebehu simulácie bol odchod vlakov z osobnej stanice načas a vykonanie predpísaných údržbových prác.

 
Simulácia prevádzky na vlečkách OKD
Utorok, 04 September 2012 00:00

V júni 2012 bola ukončená simulačná štúdia prevádzky na vlečkách Ostravsko-karvinských baní. Predmetom štúdie bolo zistiť maximálne množstvo uhlia, ktoré je možné za deň naložiť do železničných vozňov v bani a úpravni uhlia Darkov. Model zahrňoval viaceré súvisiace železničné vlečky a obsahoval i modelovanie činnosti železničného personálu a posunovacích lokomotív. V ďalších scenároch sa skúmali dôležité strategické rozhodnutia ohľadom nakládky, prepravy a skladovania vyťaženého uhlia a kameňa.

 
Simcon na InnoTrans 2012
Štvrtok, 23 August 2012 00:00
Pozývame vás na medzinárodnú výstavu dopravných technológií „InnoTrans 2012“, ktorá sa uskutoční od 18. do 21. septembra v Berlíne. Radi vás uvítame v našom stánku č. 206, hala 11.2. V rámci našej expozície predstavíme aktuálny vývoj našich simulačných nástrojov a konzultačných služieb v oblasti dopravy.
 
Ukončenie simulačnej štúdie Praha Masarykovo nádraží
Piatok, 02 Marec 2012 09:00
V marci 2012 bola úspešne ukončená simulačná štúdia zameraná na posúdenie počtu nástupištných koľají v osobnej železničnej stanici Praha Masarykovo nádraží. S využitím simulačného nástroja Villon naši odborníci preverili dva možné varianty infraštruktúry koľajiska a vyhodnotili dôležité parametre prevádzky stanice v rôznych podmienkach (meškania vlakov a pod.).
 
Záver projektu simulácie evakuácie plánovanej železničnej zastávky Bratislava Nivy
Nedeľa, 01 November 2009 19:27
Spoločnosť Simcon úspešne dokončila svoj prvý projekt z oblasti modelovania pohybu chodcov. Hlavným cieľom projektu bolo overenie únikových ciest cestujúcich a odhad doby evakuácie z podzemnej zastávky Bratislava Nivy v prípade vzniku požiaru. Zastávka Bratislava Nivy je súčasťou nového nosného systému MHD v Bratislave (plánovaný ako súčasť európskeho TEN-T koridoru), ktorý spojí centrum Bratislavy s mestskou časťou Petržalka.
 
Úspešné ukončenie projektu v Košiciach
Piatok, 30 Október 2009 09:14
Spoločnosť Simcon úspešne ukončila projekt zameraný na overenie nového konceptu verejnej hromadnej dopravy v regióne Košíc vo východnej časti Slovenska. Na modelovanie prevádzky železnice, električiek a tram-trainov v centre mesta a významných obytných oblastiach bol použitý simulačný nástroj Villon spoločnosti Simcon.
 
Spoločnosť Simcon na konferencii Verejná osobná doprava 2009
Piatok, 11 September 2009 15:23
Spoločnosť Simcon predstavila svoje služby a nástroje na medzinárodnej konferencii Verejná osobná doprava 2009, ktorá sa konala 10. a 11. septembra 2009 v Bratislave. Účastníkom konferencie sme prezentovali simuláciu terminálov osobnej dopravy s využitím simulačného nástroja Villon a ďalšie služby spojené s oblasťou verejnej osobnej dopravy.
 
Simcon na konferencii EURO-ŽEL 2009
Streda, 03 Jún 2009 00:00
Simcon sa aktívne zúčastňuje konferencie a výstavy EURO-ŽEL 2009, ktorá sa koná na Žilinskej univerzite v Žiline. Radi Vás privítame v našom stánku, ktorý je umiestnený na prízemí konferenčnej budovy. Ďalšie informácie o konferencii môžete nájsť na www stránkach konferencie.
 
Úspešné ukončenie projektu pre Saargummi Slovakia
Pondelok, 04 Máj 2009 00:00
Spoločnosť Simcon úspešne dokončila projekt pre výrobcu automobilových dielov Saargummi Slovakia. Projekt bol zameraný na preverenie koncepcie novej výrobnej haly a skladovacích priestorov. V rámci štúdie boli s pomocou simulačného nástroja Villon modelované a preskúmané dôležité vnútropodnikové dopravné toky (vrátane vysokozdvižných vozíkov, nákladných automobilov, atď.), ako i prevádzka skladov a medziskladov.
 
Zahájenie projektu Bratislava TEN-T
Piatok, 08 August 2008 00:00
Spoločnosť Simcon sa spojila s firmou Dopravoprojekt, aby vyhodnotili koncepciu novej železničnej trasy v Bratislave, ktorá bude realizovaná v spojitosti s európskym koridorom TEN-T.