Poradenské služby pre železnice a priemysel

RailwaysNaše konzultačné služby (s využitím nástroja Villon) sa sústreďujú na oblasť analýzy, simulácie a optimalizácie železničných terminálov a priemyselných prevádzok rôznych typov, napr. zriaďovacie stanice, osobné stanice, kontajnerové terminály, závodné vlečky, výrobné podniky, atď.

Čítať ďalej...

 

3D vizualizačné služby

3D visualisationSimcon ponúka vizualizáciu prevádzky vašej stanice či podniku v dynamickom, interaktívnom 3D virtuálnom prostredí (vytvorenom v programe Villon), ktorá obsahuje animáciu dopravných procesov, presné zobrazenie infraštruktúry, detailné modely vozidiel, terénu ako i budov a stromov.

Čítať ďalej...

Vývoj softvéru

Software developmentOkrem našich jedinečných konzultačných (poradenských) služieb, ponúkame i zákazkový vývoj špecializovaných softvérových produktov, podľa zákazníckej špecifikácie. Sústreďujeme sa hlavne na softvér z oblasti simulácie a optimalizácie dopravných logistických systémov.

Čítať ďalej...

Hlavná stránka
Novinky
Simcon na InnoTrans 2016
Piatok, 06 Máj 2016 00:00

Pozývame vás na medzinárodnú výstavu dopravných technológií „InnoTrans 2016“, ktorá sa uskutoční od 20. do 23. septembra v Berlíne. Radi vás uvítame v našom stánku č. 121, hala 6.1. V rámci našej expozície predstavíme aktuálny vývoj našich simulačných nástrojov a konzultačných služieb v oblasti dopravy.

 
Ukončenie simulačnej štúdie údržbovej stanice Tübingen
Piatok, 30 August 2013 00:00

V lete 2013 bola úspešne uzavretá simulačná štúdia údržbovej stanice Tübingen v Nemecku pre DB Regio. Cieľom simulačnej štúdie bolo posúdenie novej konfigurácie koľajiska údržbovej stanice a vplyv zvýšeného rozsahu dopravy na prevádzku v celom železničnom uzle Tübingen (vrátane osobnej stanice). Okrem zobrazenia jázd vlakov a posunu v železničnom uzle bolo modelované i vonkajšie a vnútorné čistenie, tankovanie, údržba v depe a odstavenie vlakových súprav spolu s nasadením personálu. Hlavným kritériom vyhodnotenia priebehu simulácie bol odchod vlakov z osobnej stanice načas a vykonanie predpísaných údržbových prác.

 
Simulácia prevádzky na vlečkách OKD
Utorok, 04 September 2012 00:00

V júni 2012 bola ukončená simulačná štúdia prevádzky na vlečkách Ostravsko-karvinských baní. Predmetom štúdie bolo zistiť maximálne množstvo uhlia, ktoré je možné za deň naložiť do železničných vozňov v bani a úpravni uhlia Darkov. Model zahrňoval viaceré súvisiace železničné vlečky a obsahoval i modelovanie činnosti železničného personálu a posunovacích lokomotív. V ďalších scenároch sa skúmali dôležité strategické rozhodnutia ohľadom nakládky, prepravy a skladovania vyťaženého uhlia a kameňa.