Busto Arsizio / Gallarate
Overenie zmien prevádzky kontajnerového terminálu s plánovaným navýšením priepustnosti - hodnotenie infraštruktúry a prevádzkových zmien.

 

Krajina:

Taliansko

Zákazník:

HUPAC Intermodal

Vlastník:

HUPAC SpA

Realizácia v roku:

2008

Druh terminálu:

Kontajnerový terminál (železnica/cesta)
Busto Arsizio

 

Popis:

Hupac je hlavný prevádzkovateľ železničnej dopravy v intermodálnej doprave cez Švajčiarské Alpy. Terminál Busto Arsizio / Gallarate je jedným z najmodernejších inter-modálnych centier pre prekládku nákladnej dopravy z ciest na železnicu v celej Európe. S celkovou plochou 250,000 m2 má toto zariadenie prevádzkovú kapacitu 30 párov kyvadlových vlakov za deň, čo zodpovedá dennej prekládke 1,500 cestných vozidiel (ťahačov).

 

Model kontajnerového terminálu Busto Arsizio vo Villone

Problémy a ciele štúdie:

Hlavným cieľom simulačnej štúdie bolo:

  • stanoviť maximálnu železničnú kapacitu terminálu za rôznych podmienok (napr. rozšírenie sektoru).

Obmedzenia pre model boli dané kapacitou hlavnej prípojnej koľaje k terminálu cez stanicu Gallarate.

 

Výsledky štúdie:

Simulačná štúdia zahŕňala len železničnú dopravu v termináli (model však obsahoval všetky potrebné úpravy, ktoré kompenzovali zanedbanie modelovania cestnej dopravy). Simulačný model prevádzky bol vytvorený v simulačnom nástroji Villon (vrátane 3D vizualizácie prevádzky). Vykonané experimenty, zamerané na preverenie zmien v prevádzkovej stratégii terminálu alebo zmien inftraštruktúry, poskytli jasnú indikáciu kapacitných limitov terminálu za určených podmienok - požadovaná kapacita terminálu by bola dosiahnuteľná iba po zmenách infraštruktúry v niektorých sektoroch terminálu.