Projekty pre železnice
Praha Masarykovo nádraží
Prebudovanie infraštruktúry spojené s plánovaným urbanistickým rozvojom a zvýšením vstupného toku vlakov.
Čítať ďalej...
 
Údržbová stanica Ulm
Simulácia novo navrhnutej údržbovej stanice s optimalizáciou prevádzkových nákladov. Overenie návrhov umiestnenia údržbovej stanice a jej vplyvu na prevádzku železničného uzla Ulm.
Čítať ďalej...
 
Železničný uzol Brno hlavní nádraží
Overenie významných zmien časti infraštruktúry železničného uzla vo vzťahu k plánovanej zmene toku vlakov.
Čítať ďalej...
 
Lausanne Triage
Koncentrácia vlakotvorných činností z Lausanne a Ženevského regiónu do zriaďovacej stanice Lausanne Triage.
Čítať ďalej...