Poradenské služby pre železnice

RailwaysSimcon sa špecializuje na analýzu, simuláciu a optimalizáciu železničných terminálov rôznych typov (s využitím simulačného nástroja Villon), napr. zriaďovacie stanice, osobné stanice, kontajnerové terminály, depá, údržbové stanice, atď.

Ak stojíte pred úlohou navrhnúť nový železničný terminál, investovať do modernizácie existujúceho, prispôsobiť sa zmeneným podmienkam (napr. rastúci počet cestujúcich, nový cestovný poriadok, atď.) alebo chcete iba zhospodárniť prevádzku a znížiť prevádzkové náklady, naše konzultačné služby môžu poskytnúť riešenia, rady a návrhy pre všetky tieto úlohy. Oblasť našich konzultačných služieb zahŕňa tiež regionálne železničné trate ako aj systémy verejnej osobnej dopravy (autobusy, električky, atď.).

 

Niektoré typické problémy, ktoré sú riešené vrámci našich poradenských služieb:

 • Overovanie a hodnotenie zmien infraštruktúry
 • Skúmanie priepustnosti zriaďovacích staníc
 • Skúmanie kapacity osobnej dopravy
 • Analýza regionálnych železničných sietí
 • Racionalizácia technologických postupov v termináloch
 • Identifikácia úzkych miest a ich eliminácia
 • Stanovenie optimálneho počtu vozidiel pre verejnú dopravu
 • Overenie cestovného poriadku v mestskej doprave
 • Overenie prínosov po modernizácií technického zariadenia
 • Prispôsobenie prevádzky novému cestovnému poriadku
 • Plánovanie prevádzky počas údržby alebo počas jednotlivých etáp rekonštrukcie
 • Stanovenie optimálneho počtu lokomotív alebo ľudských zdrojov
 • Overovanie rozvrhnutia pracovného času personálu
 • a mnoho ďalších ...

Prečítajte si všeobecné informácie o našich poradenských službách alebo si pozrite stránku obsahujúcu detailné informácie o realizovaných projektoch v oblasti železníc.