Ablaufberg

Ablaufberg screenshot

Ablaufberg je softvérový nástroj určený na detailné preskúmanie dynamiky pohybu vozňov na spádovisku počas procesu rozraďovania vlakov v železničnej zriaďovacej stanici. Simulácia pohybu vozňov umožňuje stanoviť správne parametre pahorku, vhodný počet a polohu koľajových bŕzd ako i stanoviť optimálnu rýchlosť rozraďovania na pahorku. Pomocou tohto programu je možné sledovať a overiť vhodnosť stanovených následných časov pre jednotlivé odvesy (skúmanie rozradenia rôznych typov odvesov v rôznych kombináciách za sebou), skúmať možnosť brzdenia odvesov na cieľ, modelovať priebeh prísunu odvesov k spádovisku na gravitačných zriaďovacích staniciach a optimalizovať výstupnú rýchlosť koľajových bŕzd.

Mnohonásobné využitie programu Ablaufberg dokazuje, že sa jedná o neoceniteľného pomocníka pri návrhu spádoviska zriaďovacích staníc.

Predchodcom programu Ablaufberg bol výpočtový program spoločnosti SBB (navrhnutý Dr. Königom). V súčasnosti sa využíva už šiesta generácia programu Ablaufberg implementovaná pre operačné systémy MS Windows 10/11. Nová generácia ponúka vylepšené možnosti editovania údajov, zobrazenie výsledkov v alfanumerickej i grafickej podobe ako i optimalizáciu výstupnej rýchlosti koľajových bŕzd. Program ponúka priateľské užívateľské rozhranie s možnosťou merania hodnôt v grafickom výstupe a umožňuje stanovenie časových a priestorových rezerv medzi následnými odvesmi.


Snímky

 

Referencie

Ablaufberg bol použitý pri návrhu a projektovaní spádovísk mnohých moderných zriaďovacích staníc, napríklad:

  • Zurich Limmattal, SBB, Švajčiarsko
  • Basel-Muttenz II SBB, Švajčiarsko
  • Vienna Central M.Y., ÖBB, Rakúsko
  • Villach Sud M.Y., ÖBB, Rakúsko
  • Linz M.Y., ÖBB, Rakúsko
  • Rotterdam-Kijfhoek M.Y., NS, Holandsko
  • Osterfeld Sud, DB AG, Nemecko
  • Nymburk, Správa železnic s. o., Česká republika
Ablaufberg je využívaný i on-line na výpočet rýchlosti rozraďovania pre automatické počítačovo riadené rozraďovanie v staniciach Zurich Limmattal, Vienna Central a Villach Sud.