Villon videá

 

Prezentačné video simulačného nástroja Villon

 

 

 

Simulácia zriaďovacej stanice v programe Villon

 

 

 

Simulácia údržbového centra v programe Villon

 

 

 

Simulácia kontajnerového terminálu v programe Villon