Hlavná stránka Spoločnosť Novinky Ukončenie simulačnej štúdie údržbovej stanice Tübingen
Ukončenie simulačnej štúdie údržbovej stanice Tübingen
Piatok, 30 August 2013 00:00

V lete 2013 bola úspešne uzavretá simulačná štúdia údržbovej stanice Tübingen v Nemecku pre DB Regio. Cieľom simulačnej štúdie bolo posúdenie novej konfigurácie koľajiska údržbovej stanice a vplyv zvýšeného rozsahu dopravy na prevádzku v celom železničnom uzle Tübingen (vrátane osobnej stanice). Okrem zobrazenia jázd vlakov a posunu v železničnom uzle bolo modelované i vonkajšie a vnútorné čistenie, tankovanie, údržba v depe a odstavenie vlakových súprav spolu s nasadením personálu. Hlavným kritériom vyhodnotenia priebehu simulácie bol odchod vlakov z osobnej stanice načas a vykonanie predpísaných údržbových prác.