Dokumenty

 

Letáky

Informačné letáky na prevzatie.

FORMÁT
JAZYK
LETÁK

Simcon company

Villon

 

Články

Niekoľko člankov publikovaných v rôznych časopisoch a prezentovaných na medzinárodných vedeckých konferenciách (označenie VirtuOS, použité v niektorých článkoch, je predchádzajúci názov simulačného nástroja Villon).

FORMÁT
JAZYK
ČLÁNOK

Adamko, N., Klima V.:
Optimisation of railway terminal design and operations using Villon generic simulation model,
In: Transport, 2008 23(4), Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Academy of Sciences, Technika, Vilnius, 2008, pp. 335-341, ISSN 1648-4142

Klima,V., Kavicka, A.:
Simulation support for railway infrastructure design and planning processes,
In: Proceedings of COMPRAIL 2000 conference in Bologna - Italy, Wessex Institute of Technology-Computational Mechanics Publications, Southampton-UK, September 2000, pp.447-456, ISBN 1-85312-826-0

Jandošek, L.:
Virtuóz svetového mena,
V časopise Žsemafor 21/2001, strany 4-5, Generálne riaditeľstvo ŽSR, Bratislava, Slovakia

König, H.:
VirtuOS,
In: Journal ETR

 

Prípadové štúdie

Niektoré prípadové štúdie publikované v rôznych časopisoch a prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.

FORMÁT
JAZYK
ČLÁNOK

Kavicka, A., Klima V., Niederkofler A., Zatko, M.:
Simulation model of marshalling yard Linz VBF (Austria),
In: Proceedings of The international workshop on Harbour, Maritime & Logistics Modelling and Simulation, SCS, Genoa, Italy, 1999, pp.317-320, ISBN 1-56555-175-3

Zaťko, M., Leber, S.:
Simulation komplexer Betriebsprozesse in einem Rangierbahnhof am Beispiel von Lausanne Triage,
In: Journal Schweizer Eisenbahn-Revue

Edinger, M., König, R., Márton, P., Zaťko, M.:
Die rechnergestützte Simulation des Betriebs in Werkbahn – BASF Ludwigshafen,
In: Poster at ZEL 2004 Conference